Nếu nhà cung cấp không giao hàng kịp thời hoặc chất lượng sản phẩm không đáp ứng các tiêu chuẩn được đặt trong hợp đồng của bạn, Aloshop sẽ hoàn lại số tiền thanh toán của bạn.

Mẫu liên hệ